Helpful Information
Hello, here is some basic information for collectors of autographs, especially beginners :)

1. Gdzie znaleźć adresy gwiazd ?   
 Where to find the addresses of the stars?

Ja osobiście korzystam ze strony www.fanmail.biz. Znajdziecie na niej adresy swoich ulubieńców, zazwyczaj jest ich kilka ( w tym e-mail) , aby szansa na zdobycie autografu była większa. W podpunkcie Last feedback received on zobaczycie kiedy dana gwiazda odpowiedziała na list od fana.

Drugą opcją jest oczywiście śledzenie innych kolekcjonerów, zachęcam do tworzenia list kolekcjonerów na waszych blogach w celu śledzenia nowości innych

2.Co zamieścić w liście do gwiazdy ?

What's included in a letter to the stars?

Na wstępie powiem, że nie musicie pisać 100 strannicowych wywodów. Wasz list ma być krótki i przemyślany - wzory zamieszczę w zakładce Jak napisać list. Kolejnym etapem jest zamieszczenie koperty zwrotnej z waszym adresem i znaczka ( w przypadku zagranicy możecie zamieścić peniędze lub kupon IRC). Ostatni etap to zamieszczenie zdjęcia gwiazdy, chociaż ja często pomijam ten etap.

3.Przydatne terminy 
Useful dates.


SASE - koperta zwrotna ze znaczkiem
SAE - koperta zwrotna bez znaczka
IRC - kupon międzynarodowy. Kupuje się go na poczcie
 LOR - prośba o autograf
IP - autograf zdobyty osobiście

4. Co to Via Venue?
What is a Via Venue?

To adres planu filmowego.

5. W jakim języku piszę listy?
In what language I write letters?

polskie gwiazdy - polski
zagraniczne - angielski lub niemiecki 

Foreigners https://translate.google.pl  ! ! !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz